plhrenfrdeitrues

Strona przedstawia kandytata na ołtarze o. Józefa ANDRASZA (1891-1963), jezuitę - kierownika duchowego św. s. Faustyny Kowalskiej
Strona prowadzona przez oo. Jezutów

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

W sobotę 26.X.2019 przypada uroczystość 800 lecia przybycia Zgromadzenia Duchaczek do Polski.

     Zakon Ducha Świętego, którego żeńską częścią jest zgromadzenie sióstr kanoniczek, powstał w XII wieku we Francji. Założył je bł. Gwidon z Montpelier. Około roku 1175 sprzedał on cały majątek otrzymany od rodziców i wybudował szpital w rodzinnym mieście. Z czasem duchacy i duchaczki pojawili się również w innych krajach, służąc chorym, ubogim i dzieciom. Do Polski przybyli w 1220 roku. Założyli szpital na terenie Prądnika. W tym szpitalu przebywała wielokrotnie siostra Faustyna.
     Do tego Zgromadzenia należała siostra Emanuela Kalb. Bogobojna Żydówka oczekująca z utęsknieniem na Mesjasza. Przykuta chorobą zakaźną do szpitalnego łóżka doświadcza miłości miłosiernej Duchaczek.. Rozpoznaje przez to oczekiwanego Mesjasza w Jezusie Chrystusie. Przyjmuje Chrzest św, wstępuje do Zgromadzenia.

Przez całe swoje życie zakonne pracuje z dziećmi. Polem pracy z dziećmi była Krucjata Eucharystyczna która dawała integralny rozwój dzieci przez rozwijanie miłości do Pana Jezusa obecnego w Eucharystii.

W tym dziele s. Emanuela współpracowała z o. Andraszem. Krucjata Eucharystyczna była formacją przygotowującą dzieci i młodzież do dorosłego, dojrzałego, uczestnictwa w życiu Kościoła. Krucjata Eucharystyczna była czymś w rodzaju młodszym Apostolstwem Modlitwy ( cześć dla NSPJ z objawień św. M.M Alaquoqe, 12 obietnic ) któremu w Polsce ojciec Andrasz przewodził .
Zachowało się krakowskie zdjęcie z przed kościoła św. Tomasza z 1932 roku. W centralnej części widzimy o. Andrasza, z tyłu, między dziećmi, obecna jest siostra Emanuela. W tyle widoczny sztandar Krucjaty.

Siostra Emanuela korzystała z rekolekcji dawanych jej przez o. Andrasza.

Notatki z nich zakończone są piękną poradą ojca- przez ślub posłuszeństwa nie mogę już niczem rozporządzać ,, On ma róść a ja się umniejszać,,.


W 1941 złożyła akt ofiarowania za naród żydowski, „by poznał światło wiary, którym jest Chrystus”. Modliła się również za kapłanów i w tej intencji ofiarowała swe cierpienia, m.in. utratę słuchu.

Zmarła w opinii świętości w Krakowie 18 stycznia 1986 r.Wiosną 2001 kard. Franciszek Macharski otworzył w Krakowie jej proces beatyfikacyjny, a 14 grudnia 2015 papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności jej cnót. 05 kwietnia 2018 przeniesiono jej doczesne szczątki do kościoła św Tomasza w Krakowie.

MODLITWA
o uproszenie łaski

Modlitwa o beatyfikację o. Józefa Andrasza

 

English hrvatski русскийукраїнський français

italiano español  slovenský