Strona przedstawia kandytata na ołtarze o. Józefa ANDRASZA (1891-1963), jezuitę - kierownika duchowego św. s. Faustyny Kowalskiej
Strona prowadzona przez oo. Jezutów

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

Fragment konferencji s. Elżbiety Siepak ZMBM

Opublikowano: 22.10.2019
    
     Podczas pielgrzymki śladami ojca Andrasza, uczestnicy wysłuchali konferencji s. Elżbiety Siepak ZMBM w ramach ogólnopolskiego spotkania osób modlących się o świętość kapłanów "Margaretka".
     Siostra Elżbieta ukazała ojca Andrasza jako wzór współpracy z łaską Bożą, kapłana potrafiącego rozeznać powołanie siostry Faustyny, podejmującego misję szerzenia orędzia Bożego Miłosierdzia. Po jej śmierci, mimo strasznych warunków trwającej II wojny ojciec Andrasz rozpoczyna w Łagiewnikach stałe nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

Czytaj więcej...

Rocznica urodzin o. Andrasza w Bazylice - relacja

Opublikowano: 17.10.2019


      16 października przypadła 128 rocznica urodzin ojca Andrasza. W tym dniu, w sercu Sądecczyzny, w Bazylice św. Małgorzaty, miało miejsce wprowadzenie obrazu ojca Andrasza w celu modlitwy o jego beatyfikację. Ojciec Andrasz w młodości należał do tej Parafii. Autorem obrazu jest Witold Kubicha absolwent krakowskiej ASP.

Czytaj więcej...

16 października: urodziny o. Józefa Andrasza SJ

Opublikowano: 16.10.2019
 
     Józef Andrasz urodził się w Wielopolu koło Nowego Sącza 16.X.1891 roku. W parafii WNMP w Wielogłowach, Diecezja Tarnowska. Jako poddany monarchii austro- węgierskiej. W rodzinie Piotra i Katarzyny z domu Bednarek. Miał sześciu braci: Alojzego, Kazimierza; zginął w Legionach, Leona, Ignacego; zginął  pod Lwowem w 1918 roku, Alfonsa, oraz trzy siostry: Helenę, Marię i Józefę. Wychowywał się w rodzinie głęboko patriotycznej i religijnej. Mimo powszechnej biedy Józef jak i jego rodzeństwo otrzymało dobre wykształcenie.

Czytaj więcej...

Ojciec Andrasz w Warszawie, 68 rocznica Aktu Intronizacji NSPJ

Opublikowano: 15.10.2019
     Dzięki księżom jezuitom posługującym w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście w Warszawie ( ul. Świętojańska 10) od soboty 12.X. ( wspomnienie bł. Ks.Jana Beyzyma SJ) w nabożeństwie wieczornym o godz. 19:00 wystawiany jest obraz o. Andrasza i odmawiana jest modlitwa o beatyfikację ojca Józefa Andrasza i wyproszenie potrzebnych łask za jego wstawiennictwem.
      Do tej pory w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej wierni modlą się o beatyfikację jezuity, ks. Piotra Skargi. Kończą się modlitwy o beatyfikację Prymasa 1000 lecia ks.kard. Stefana Wyszyńskiego w związku z ogłoszoną przez Papieża beatyfikacją przewidzianą na maj 2020 roku.

Czytaj więcej...

V Pielgrzymka Śladami Ojca Andrasza - relacja

Opublikowano: 13.10.2019
     Rankiem, w sobotę 12.X.2019 grupa pielgrzymów z Sądecczyzny ze śpiewem Godzinek do NMP ruszyła do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
     Duchowym opiekunem był Jezuita, świadek życia ojca Andrasza- ks. Zdzisław Wietrzak SJ.
Początki tego świetego miejsca na obrzeżu Krakowa związane są ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W tym Zgromadzeniu swoje życie przeżyła św. Siostra Faustyna.

Czytaj więcej...

V pielgrzymka śladami ojca Józefa Andrasza SJ

Opublikowano: 04.10.2019

Kolejny raz rusza pielgrzymka śladami Ojca Andrasza.
Jest to szczególny czas, 100 lecie święceń kapłańskich ojca Józefa Andrasza.

Wspomnienie narodzin dla Nieba św. Faustyny - penitentki ojca Andrasza

Opublikowano: 03.10.2019
 
    5 października 1938 roku – w ostatnim dniu swego życia – siostra Faustyna powiedziała z promienną twarzą: „Dziś mnie Pan Jezus zabierze!”. Doznając wielkich boleści, poprosiła o zastrzyk uśmierzający, ale po chwili zastanowienia zrezygnowała z niego, uważając, iż Chrystus domaga się od niej tej ofiary. Po raz ostatni wyspowiadała się o godz.16:00 u ks. Andrasza i cichutko oczekiwała na śmierć.

Czytaj więcej...

3 pażdziernika: wspomnienie bł. o. Kolumbana Marmiona

Opublikowano: 01.10.2019
  
     Ojciec Józef Andrasz w 1921 roku rozpoczął serię wydawniczą - Biblioteka Życia Wewnętrznego. Wydawał, tłumaczył światowe dzieła literatury ascetycznej i mistycznej. 
     Pierwszym dziełem przetłumaczonym przez ojca Andrasza w tej serii było ,,Chrystus życiem duszy", ojca Kolumbana. Książka ta miała bardzo duży oddźwięk w Kościele. W Polsce mimo zupełnego nowum całej zapoczątkowanej serii wydawniczej, książka ojca Kolumbana rozeszła się bardzo szybko. W ciągu roku cały nakład został wyczerpany.

Czytaj więcej...

Pod Krzyżem z ojcem Andraszem

Opublikowano: 14.09.2019

14 września w odpowiedzi na ogólnopolską akcję ,,Polskę pod Krzyżem,, w ponad 200 parafiach Diecezji tarnowskiej miały miejsce nabożeństwa w łączności z uczestnikami włocławskich nabożeństw.

Czytaj więcej...

Wspomnienie penitentki o. Andrasza, błogosławionej Anieli Salawy

Opublikowano: 09.09.2019

     09 września w zakonach franciszkańskich i Archidiecezji krakowskiej wspominana jest błogosławiona Aniela Salawa.
Mistyczka, krakowska służąca. Paradoks, o jej wstawiennictwo proszą studenci, pracownicy naukowi.


Opatrzność Boża rok po święceniach kapłańskich (1920) o. Andrasza zetknęła go z powoli umierającą Anielą Salawą. Do końca życia jej towarzyszył, był przy jej śmierci.


Z zachowanych akt procesu beatyfikacyjnego Anieli Salawy zachowały się słowa o. Andrasza:
     "Schludnie tam było ale ubogo i mroczno. Umilały piwniczkę obrazy święte i kwiaty oraz ołtarzyk, na którym kapłan składał Najświętszy Sakrament. Zazwyczaj po krótkim powitaniu nakładaniem stułę i zaczynała się spowiedź, połączona ze sprawozdaniem duchowym z jej strony, a z mej z udzieleniem jej stosownych wskazówek.
Po absolucji - krótkie pożegnanie. Traktowałem ją jako jedną z dusz rzetelnie pobożnej.
      Miała wśród naszych ojców, którzy ją spowiadali i zanosili Komunię św. opinię osoby świątobliwej, wdzięcznej, której warto pomagać. Nigdy nie doszły mnie jakieś słowa traktujące ją jako dewotkę w kiepskim słowa znaczeniu, pretensjonalną itp. Bardzo mnie zbudowała niezwykłą cierpliwością w znoszeniu długoletnich, a bardzo dokuczliwych cierpień. Rozrzewniająca była jej tęsknota za Najświętszym Sakramentem
".

Czytaj więcej...

Inni piszą o o. Andraszu: